Učím

Kde

Místo výuky: Praha Vysočany


Vlaďka KŘENKOVÁ

Kontaktovat lektora!

Dosažené vzdělání

Vyšší odborná škola

Absolventka Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži

Zkušenosti

Soukromá lektorka hry na cimbál a klavír (v Praze od r. 2012)

Další informace

Organizátorka Příměstských hudebních táborů v Praze www.primestak.vyuka-hudby.cz