Učím

Kde


Pavlina ZAHRADNIKOVA, DiS.

Kontaktovat lektora!

Dosažené vzdělání

Vyšší odborná škola

Konzervatoř, obor hra na hoboj

Zkušenosti

Soukromé hodiny a ZUŠ