Milan CEJPEK

Kontaktovat lektora!

Dosažené vzdělání

Vyšší odborná škola