Ing. Martin SOVA

Kontaktovat lektora!

Dosažené vzdělání

Vysokoškolské