Učím

Kde

Ostrava a okolí - cena lekce může být upravena podle místa konání a ceny jízdného.


Marie PLUHAŘOVÁ

Kontaktovat lektora!

Dosažené vzdělání

Vyšší odborná škola

Konzervatoř - obor hra na varhany

Zkušenosti

Ped. praxe: varhany, klavír ZUŠ a CSVŠ Opava - dnes Círk. konzer., liturg. praxe, korep. pěv. sboru

Další informace

Liturg. varhanice - katol. ritus, hudebně-ekumenická spolupráce s ČCE, CČH, SCEAV , občas koncerty