Učím

Kde


Mgr. Josef ZEMEK

Kontaktovat lektora!

Dosažené vzdělání

Vysokoškolské

1992 - 1997 Pedagogická fakulta University Karlovy Praha - obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ, aprobace: ČJ - RJ 1988 - 1992 Gymnázium Jana Keplera, Praha 6 1980 - 1988 ZŠ Norbertov, Praha 6 Další vzdělávání 2017 Digitální garáž (Google) Organizačně metod. Zabezpečení výuky RJ jako cizího jazyka (RUDN) Cesta k potravinové svobodě aneb Potravinová bezpečnost (ČvT) 2016 autor testových úloh z ČjL (Centrum zjišťování výsledků vzdělávání) 2015 Obchodní zástupce - rekvalifikační kurz (JaNekdo.cz) Hodnotitel ústní zkoušky z RJ, i pro žáky s PUP (Cermat) Kurz pro učitele intuitivně informačního vnímání (Pražské centrum rozvoje člověka) 2013 Možnosti ovlivnění sociálního klimatu školy/třídy (MHMP) Hodnotitel písemné práce a ústní zkoušky z ČjL pro žáky s PUP (Cermat) Výchovné a kariérové poradenství e-Kariéra + (NUV, e-learningové studium pro kariérní poradce) 2011 Studium pro koordinátory ŠVP (VISK) Letní škola pro moderního + pro kompete

Zkušenosti

2018 - JJProjectDevelopment - jazykové designér (http://jakubjonas.com) - ITC InternationalTEFL Certificate s. r. o. - lektor v projektu Erasmus + - Strategic Partnershiú – ICT4LWULT (www.sablony-kurzy.cz . Akademie VŠEM – lektor DVPP (projektu Miltikulturní 13) (www.vsem.cz/multikulturni-13.html) 2017- - Organizace pro pomoc uprchlíkům – lektor ČJ pro cizince 2016 – 2017 -spoluautor slovníkových hesel na serveru www.cestinaveslovniku.cz 2015 – 2016 -Global LT – lektor ČJ pro cizince (https://global-lt.com - EducaSoft, s. r. o. - odborný a metodický garant pro český jazyk a literaturu (www.hrave.cz) 2013- - Um sem um tam - dobrovolník (realizováno: www.umsemumtam.cz/jednotlivci/263) - SLOVO O SLOVĚ – místopředseda obč. sdružení (www.slovooslove.cz) - člen společné poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR a Asociace středoškolských češtinářů 2013-2013 Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha – učitel RJ (zástup) 2011 -2012 JŠ Učitelka.ru – lektor češtiny jako cizího j

Certifikáty, ocenění, kurzy apod.

Funkční studium vedoucích pracovníků škol a školských zařízení (NIDV) Certifikovaný lektor DVPP (NIDV) Hodnotitel žádostí o granty pro OP VPK (MŠMT) Obchodní zástupce (JaNekdo.cz)

Další informace

Profily: https://cz.linkedin.com/in/josefzemek www.slideshare.net/josefzemek www.vizualize.me/jozek