Jan VALÁŠEK, DiS

Kontaktovat lektora!

Dosažené vzdělání

Vyšší odborná škola

Vyšší odborné vzdělání na pražské konzervatoři Zakončené absolutoriem

Zkušenosti

praxe 3 roky v ZUŠ Kolín

Další informace

Zakončené absolutoriem