Učím

Kde

Karlín, zast. tram a M - Invalidovna


Ivan VOHRNA, DiS.

Kontaktovat lektora!

Dosažené vzdělání

Vyšší odborná škola

Absolvent státní konzervatoře v uměleckém oboru klasické hry na španělskou kytaru

Zkušenosti

40 letá praxe v odborné výuce na UŠ v kursech KD a v kolekt.workshopech Aktivity: segm. "Další"

Certifikáty, ocenění, kurzy apod.

Absolutorium Státní konzervatoře v Plzni (1983) Zvláštní cena kraj.poroty celostátní soutěže (1986)

Další informace

PPS Smetana Amici Musicae Antique MbK-Mikrochór-OFO PASS, Div. Kámen Musica Pro Sancta Cecilia