Učím

Kde


MgA. Dana HUSÁKOVÁ

Kontaktovat lektora!

Dosažené vzdělání

Vysokoškolské

V roce 2012 absolutorium magisterského studia na JAMU v Brně, obor klavírní interpretace.

Zkušenosti

Od roku 2005 výuka na ZUŠ, soukromé vyučování zájemců různého věku.

Certifikáty, ocenění, kurzy apod.

Semináře, kurzy a masterclasses týkajících se interpretace hry na klavír a výuky hry na klavír.