Učím

Kde


Alena JURČÍKOVÁ, DiS.

Kontaktovat lektora!

Dosažené vzdělání

Vyšší odborná škola

Jsem absolventka konzervatoře v Kroměříži (obor klavír).

Zkušenosti

Mám 20-letou praxi výuky hry na klavír ZUŠ a 30-letou praxi v jazzové tvorbě.

Další informace

Ovládám styly funky, latinskou ameriku, taneční hudbu, lidovky a klasiku.