Obchodní podmínky

Pro zprostředkování služeb prostřednictvím webového portálu Chcilekci.cz

Provozovatel webového portálu:

Vladimíra Křenková

Adresa: Libhošť 477, 742 57

Email: info@chcilekci.cz

IČ: 01958275

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.
Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Nový Jičín (dále jen „Provozovatel“)

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro zprostředkování služeb prostřednictvím serveru „Chcilekci.cz“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.chcilekci.cz (dále jen „Webové rozhraní“) provozovaného Provozovatelem. Tyto obchodní podmínky vymezují základní práva a povinnosti Provozovatele a Registrovaného (viz bod b.: vymezení pojmů). Uzavřením registrace Registrovaný stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.
  2. Vymezení pojmů:
   1. „Registrovaný“ – tímto pojmem se rozumí fyzická osoba, která provedla registraci na Webovém rozhraní
   2. „Účet“ – tímto pojmem se rozumí prostředí, v němž může Registrovaný založit, spravovat nebo smazat Lektorský profil či Poptávku
   3. „Lektorský profil“ – tímto pojmem se rozumí zveřejněná nabídka Lektora, který hledá žáky pro Soukromou výuku
   4. „Lektor“ – tímto pojmem se rozumí fyzická osoba starší 15 let, která působí na území České republiky a má zájem poskytovat Soukromou výuku
   5. „Žák“ – tímto pojmem se rozumí osoba, která má zájem o Soukromou výuku
   6. „Soukromá výuka“ – tímto pojmem se rozumí vztah mezi Lektorem a Žákem za účelem poskytování služby (výuky), předávání znalostí a zkušeností.
  3. Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnost vznikly.
 2. Registrace
  1. Registrace je nutná v případě, že chce fyzická osoba poskytovat Soukromou výuku.
  2. Registrace se provádí prostřednictvím Webového rozhraní.
  3. Registrace je ZDARMA a registrovaný neodvádí žádnou provizi Provozovateli.
  4. Bezprostředně po registraci je Registrovanému vytvořen účet, následně může Registrovaný vytvořit Lektorský profil.
  5. Registrovaný může prostřednictvím svého účtu pozastavit zveřejňování Lektorského profilu.
  6. Registrovaný souhlasí s případným zasíláním obchodních podmínek. Pokud Registrovaný bude chtít vyslovit nesouhlas se zasíláním obchodních podmínek, učiní tak prostřednictvím emailu info@chcilekci.cz.
  7. Registrovaný bere na vědomí a souhlasí s tím, že Webové rozhraní může být dočasně mimo provoz nebo fungovat v omezeném provozu především s ohledem na nutnou údržbu, technické chyby, apod., a poté nebude zajištěny veškeré funkce a služby, které Webové rozhraní poskytuje.
 3. Lektorský profil
  1. Lektorský profil slouží Registrovanému jako prezentace a nabídka Soukromé výuky.
  2. Lektorský profil je možné založit a spravovat prostřednictvím Účtu Registrovaného.
 4. Soukromá výuka
  1. Webové rozhraní je inzertním serverem a není poskytovatelem Soukromé výuky, ani Registrované jakýmkoli způsobem nezaměstnává. Slouží pouze k zveřejnění Lektorského profilu.
  2. Veškeré podrobnosti ohledně Soukromé výuky si domlouvá Lektor s Žákem nebo Žák s Lektorem.
  3. Lektor je povinen vlastnit živnostenské oprávnění pro poskytování Soukromé výuky. Provozovatel za tuto skutečnost nenese žádnou odpovědnost ani ji nekontroluje.
 5. Zakázané aktivity Registrovaného
  1. Registrovaný nesmí v rámci používání služeb Webového rozhraní používat hanlivé, vulgární, diskriminační, rasové, nenávistné nebo jinak právně zakázané nebo problematické výrazy a symboly.
  2. Registrovaný nesmí poškozovat dobrou pověst Provozovatele nebo jiných Registrovaných.
 6. Ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů Lektora je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Za osobní údaje Provozovatel považuje jakékoliv údaje, podle kterých lze identifikovat konkrétního člověka.
  2. Provozovatel se zavazuje nakládat s údaji, které mu Registrovaný při registraci sdělí, jako s důvěrnými informacemi.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Provozovatel má právo při porušení obchodních podmínek pozastavit či zcela smazat účet Registrovaného a dočasně či trvale omezit možnost využívání služeb Webového portálu.
  2. Poruší-li Registrovaný při užívání serveru práva třetích osob, nenese za to Provozovatel odpovědnost. Bude-li na Provozovateli vymáhána náhrada škody nebo jiné újmy, případně jiné obdobné plnění, má Provozovatel právo toto plnění následně vymáhat na Registrovaném, který se porušení práva dopustil.
  3. Registrovaný nese výlučnou odpovědnost za obsah Lektorského profilu nebo Poptávky. Provozovatel neodpovídá za případné porušení předpisů na ochranu práv duševního vlastnictví, trestněprávních nebo jiných právních předpisů ze strany Registrovaného.
  4. Provozovatel nenese odpovědnost za porušení zákona, kterého se Registrovaný dopustí prostřednictvím Webového portálu.
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 28. 10. 2015.